• Patented Backup Technology
  Unlimited Parallel Backup Streams
  SEP sesam Multiplex Backup
  Restore-Optimized Backups
 • Mobina Service Desk (MSD)
  مدیریت رخداد
  انجام درخواست
  مدیریت اشکال
  مدیریت پیکره بندی
  مدیریت سطح سرویس
  گزارش گیری جامع
 • SEP sesam backup
  restore and disaster recovery solution for today's discerning computer environments

یکی از اصلی ترین نگرانی های به حق مدیران فن آوری اطلاعات، محافظت از "داده ها" به عنوان یکی از مهمترین دارایی های سازمان های امروزی می باشد، زیرا امروزه مدیران از دست دادن اطلاعات دیجیتالی مجموعه تحت مدیریت خود را با هیچ توجیهی نمی پذیرند.

نرم افزار Sesam محصول شرکت SEP AG کشور آلمان یکی از نرم افزارهای معتبر پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات می باشد. این نرم افزار با دارا بودن تمامی امکانات و ویژگی های مدرن مورد نیاز برای پشتیبان گیری و بازیابی داده ها، انجام کلیه فعالیت های مربوط را با کارایی و قابلیت اطمینان حداکثری امکانپذیر می کند. ادامه ...

SEP
MSD

نرم افزار (Mobina Service Desk (MSD به منظور پیاده سازی فرآیند پشتیبانی و راهبری خدمات فناوری اطلاعات بر اساس چهارچوب ITIL طراحی و تولید شده است. به کارگیری این ابزار موجب افزایش چابکی تیم پشتیبانی در رفع اشکالات به وجود آمده و همچنین پاسخگویی بهینه به رویدادهای معمول در زمینه پشتیبانی می گردد. ادامه ...