موسسین شرکت مبینا با هدف پاسخگویی جامع به نیازهای مشتریان در حوزه های نوین فناوری اطلاعات به ویژه مراکز داده، نسبت به ایجاد سازمانی مناسب اقدام نموده اند.

از آنجائیکه فعالیت اصلی مبینا تامین خدمات در زمینه های مشاوره و نظارت، طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی مراکز داده می باشد، لذا همواره کوشیده است تا با بکارگیری بروزترین استانداردها و متدهای مطرح در جهان، راهکارهای مناسبی جهت پاسخگویی به نیازهای در حال رشد این حیطه از فناوری را فراهم نماید.

شرکت مبینا استفاده از متدولوژی های کارآمد و روش های بهینه در طراحی و راه اندازی و همچنین کاربرد تجربیات موفق روز دنیا در نگهداری و پشتیبانی را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است که منجر به ایجاد رضایت خاطر مشتریان این شرکت گردیده است.

درباره مبینا
منابع انسانی

با نگرش به اهداف شرکت، مبینا یک سازمان خدماتی بوده و بزرگترین سرمایه آن "منابع انسانی متخصص" می باشد . بنابراین ما در انتخاب نیروی انسانی به عوامل تخصص، تجربه های مفید و همچنین تعهد حرفه ای و اخلاق تجاری توجه خاصی بعمل آورده ایم.

در راستای بروز نگهداشتن منابع انسانی، این شرکت همواره برنامه های آموزشی مستمری برای متخصصین خود درنظر داشته است. همچنین ایجاد و تقویت روحیه "کارگروهی" و تولید تجربه های مفید در آموزش های حین کار، برای تحقق اهداف سازمان ، در آموزش های تکمیلی منابع انسانی ، از اولویت بالایی برخوردار بوده است.