مهمترین پروژههای انجام شده توسط مبینا


کارت هوشمند سوخت

نام پروژه: کارت هوشمند سوخت

کارفرمای اصلی: شرکت پالایش و پخش فراوردههای نفتی

پیمانکار اصلی: شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران

بازه زمانی: 1384 الی 1387

پروژه کارت هوشمند سوخت به عنوان یکی از بزرگترین و حساس ترین پروژه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور طی سالهای اخیر شناخته شده است. حساسیت بالای این پروژه ناشی از ماموریت حیاتی آن در سطح ملی در کاهش مصرف سوخت و جلوگیری از صادرات قاچاق آن و همچنین محدودیت زمانی اجرای پروژه بوده است.

وجود بیش از 2400 جایگاه، 14000 نازل سوخت، 600 مرکز مخابراتی، 9 مرکز تجمیع (پولر)، بسترهای مختلف ارتباطی و لزوم صدور 15 میلیون کارت سوخت، نیاز به وجود مرکزدادهای با کارایی، دسترس پذیری و امنیت بسیار بالا داشته است. کارشناسان مبینا وظیفه طراحی، راه اندازی و پشتیبانی مرکزداده و پولرهای کارت هوشمند سوخت را در سالهای 1384 الی 1387 با موفقیت به انجام رساندند.

در مرکزداده این پروژه از فناوریهای بسیار مدرن و جدیدی (در آن زمان) نظیر استفاده از Clustering پایگاههای داده و سرویسدهندههای برنامههای کاربردی مبتنی بر J2EE به جای استفاده از منابع پردازشی غول پیکر، منابع ذخیره سازی SAN، Replication، Automated Backup to Tape بکار گرفته شد.

کارت هوشمند ملی

نام پروژه: کارت هوشمند ملی

کارفرمای اصلی: سازمان ثبت احوال کشور

پیمانکار اصلی: شرکت متیران

بازه زمانی: 1391 الی 1393

سازمان ثبت احوال کشور به عنوان تنها مرجع امور هویتی کشور، در نظر دارد کارتهای ملّی هوشمند را جایگزین کارت های ملّی فعلی نماید. علاوه بر کاربردهای قبلی کارت ملّی، کارت‌های جدید بعنوان کلید ورود به دولت الکترونیک و حرکت به سمت جامعه اطلاعاتی، این فرصت را فراهم می کنند تا افراد به شیوه ای امن وارد فضای دیجیتالی شوند.

ارائه خدماتی مانند امضای دیجیتال به شهروندان و یا تصدیق هویت با استفاده از شناسه-های بیومتریک از کمترین دستاوردهای این طرح خواهد بود. شرکت مبینا به عنوان یکی از معدود پیمانکاران منتخب ایرانی این طرح، کلیه فعالیتهای طراحی، راه اندازی و پشتیبانی مرکزداده فاز پایلوت و سراسری را به انجام رسانده است.

. با توجه به اهمیت کارت هوشمند ملی در آینده به عنوان یکی از مهمترین عوامل زیرساختهای دولت الکترونیک بر عهده خواهد داشت، بنابر این امنیت آن از جایگاه بسیار بالایی برخوردار میباشد. از همین رو از مدرنترین راهکارهای ترکیبی روز برای افزایش امنیت مرکزداده استفاده شدهاست و از این لحاظ مرکزداده این پروژه در کشور کاملا منحصر به فرد میباشد.

راه اندازی و نگهداری مراکزداده سازمان ثبت احوال

نام پروژه: راه اندازی و نگهداری مراکزداده سازمان ثبت احوال

کارفرمای اصلی: سازمان ثبت احوال

پیمانکار اصلی: شرکت پایانههای دادهای نوین/مستقیم

بازه زمانی: 1384 الی 1391

سازمان ثبت احوال کشور متولی ثبت وقایع چهارگانه اساسی و اتقان اسناد هویت و تابعیت ایرانیان و همچنین تهیه و انتشار آمار انسانی و تحولات جمعیتی کشور میباشد. با توجه به حجم بالای فعالیتهای ثبت احوال، لزوم بکارگیری فناوری در این سازمان از مدتها پیش شناخته شده بود و از همین رو مدیران این سازمان از سالها پیش، Mainframe را جهت اتوماسیون برخی از فرایندهای سازمانی بکار بردند.

در سال 84 و به تبع تغییر فناوریهای نوین و پدید آمدن نیازمندیهای جدید، مدیران ثبت احوال نیز مانند مدیران بسیاری از سازمانهای پیشرو، اقدام به جایگزینی Mainframe با مراکزداده امروزی و ارائه خدمات نوین الکترونیک نمودند.

کارشناسان شرکت مبینا از ابتدای این تصمیم گیری خدمات مختلفی در این خصوص برای سازمان تامین نمودهاست که برخی از این خدمات عبارتند از:

  • • طراحی، راه اندازی و تست مرکزداده پایلوت (1384)
  • • طراحی و راه اندازی شبکه گسترده سازمان ثبت احوال (1386)
  • • طراحی، راه اندازی و تست مرکزداده اصلی– کل کشور (1386)
  • • طراحی، راه اندازی و تست مرکزداده پشتیبان – در مشهد (1387)
  • • طراحی، راه اندازی و تست مرکزداده پشتیبان – در مشهد (1387)
  • • طراحی، راه اندازی و تست مرکزداده پشتیبان – در مشهد (1387)
مراکزداده موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده (نور)

نام پروژه: مراکزداده موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده (نور)

کارفرمای اصلی: موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده (نور)

پیمانکار اصلی: شرکت مبینا

بازه زمانی: 1389 الی 1393

موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده با داشتن حدود 300 شعبه در سراسر کشور، یکی از بزرگترین موسسات مالی ایران میباشد. مبینا در زمینه مرکزداده خدمات زیر را برای این موسسه تامین نموده است:

  • راه اندازی مرکزداده آزمایشی
  • طراحی و نظارت بر زیرساخت فیزیکی مرکزداده اصلی
  • طراحی و راه اندازی زیرساخت فعال مرکزداده اصلی
  • نگهداری و پشتیبانی از مراکز داده

در راه اندازی زیرساخت فیریکی و هم در راه اندازی زیرساخت سرویس فعال، کارشناسان مبینا از بروزترین راهکارهای موجود استفاده کردهاند. استفاده از راهکارهای پیشرفته و ترکیبی در زمینههای محافظت از دادهها، امنیت شبکه بانک (داخلی و اینترنت بانک) و مدیریت و پایش منجر به رسیدن به سطح مطلوبی از امنیت، کارایی و اطمینان شده است.

پشتیبانی و ارتقا مرکزداده مدیریت اکتشاف نفت ایران

نام پروژه: پشتیبانی و ارتقا مرکزداده مدیریت اکتشاف نفت ایران

کارفرمای اصلی: مدیریت اکتشاف نفت شرکت ملی نفت ایران

پیمانکار اصلی: شرکت پدیسار انفورماتیک

بازه زمانی: 1387 تا 1390

مديريت اكتشاف يكي از مديريتهاي اصلي شركت ملي نفت ايران است كه وظيفه برنامه ريزي، سازماندهي، مديريت و راهبري فعاليتهاي مربوط به اكتشاف منابع جديد نفت و گاز در خشكي و دريا را به عنوان یکی از راهبردیتری فعالیتهای صنعت نفت کشور بر عهده داشتهاست. مرکزداده مدیریت اکتشاف میبایست زیرساخت لازم جهت تامین خدمات به سامانه های اکتشافی پیشرفته مورد استفاده و همچنین تامین خدمات به بخشهای پشتیبانی را فراهم آورده بیاورد.

مديريت اكتشاف يكي از مديريتهاي اصلي شركت ملي نفت ايران است كه وظيفه برنامه ريزي، سازماندهي، مديريت و راهبري فعاليتهاي مربوط به اكتشاف منابع جديد نفت و گاز در خشكي و دريا را به عنوان یکی از راهبردیتری فعالیتهای صنعت نفت کشور بر عهده داشتهاست. مرکزداده مدیریت اکتشاف میبایست زیرساخت لازم جهت تامین خدمات به سامانههای اکتشافی پیشرفته مورد استفاده و همچنین تامین خدمات به بخشهای پشتیبانی را فراهم آورده بیاورد.

مرکزداده شرکت آریس پردازش آسیا (بانک مجازی آرین)

نام پروژه: مرکزداده شرکت آریس پردازش آسیا (بانک مجازی آرین)

کارفرمای اصلی: شرکت آریس پردازش آسیا

پیمانکار اصلی: شرکت مبینا

بازه زمانی: 1389 الی 1390

در سال 1389 شرکت آریس پردازش آریا به عنوان هلدینگ گروهی از شرکتهای فعال در زمینههای مختلف فناوری اطلاعات، اقدام به برنامه ریزی ایجاد مرکزدادهی بزرگی (با بیش از 100 رک تجهیزات) در پارک فناوری پردیس جهت پاسخگویی به نیازهای شرکتهای گروه اقدام نمود.

در سال 1389 شرکت آریس پردازش آریا به عنوان هلدینگ گروهی از شرکتهای فعال در زمینههای مختلف فناوری اطلاعات، اقدام به برنامه ریزی ایجاد مرکزدادهی بزرگی (با بیش از 100 رک تجهیزات) در پارک فناوری پردیس جهت پاسخگویی به نیازهای شرکتهای گروه اقدام نمود.

نوین سازی سیستمهای اطلاعاتی هواشناسی کشور

نام پروژه: نوین سازی سیستمهای اطلاعاتی هواشناسی کشور

کارفرمای اصلی: سازمان هواشناسی کشور

بازه زمانی: 1389 الی 1390

پروژه نوین سازی سیستمهای هواشناسی کشور، یکی از پروژههای بسیار حائز اهمیت سازمان هواشناسی در زمینه جمع آوری، ارسال و تحلیل دادههای هواشناسی در سالهای اخیر بودهاست که توسط شرکت معتبر Corobor فرانسه انجام شده است و مبینا وظیفه طراحی، راهاندازی، نگهداری زیرساخت پردازشی و ذخیره سازی، پشتیبان گیری و همچنین مدیریت و پایش مرتبط با این سامانهها را بر عهده داشته است.

طراحی مرکزداده وزارت رفاه و تامین اجتماعی

نام پروژه: طراحی مرکزداده وزارت رفاه و تامین اجتماعی

کارفرمای اصلی: وزارت رفاه و تامین اجتماعی

پیمانکار اصلی: شرکت آشنا نت

زمان: 1387

شرکت مبینا طراحی معماری مرکزداده وزارت رفاه و تامین اجتماعی را بر عهده داشته است. این مرکزداده وظیفه تامین خدمات مربوط به هدفمندی یارانهها را بر عهده داشته است.

راه اندازی مرکزداده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

نام پروژه: راه اندازی مرکزداده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

کارفرمای اصلی: مرکزداده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

پیمانکار اصلی: شرکت مبینا

زمان: 1389

دانشگاه علوم پزشکی تهران با داشتن بیش از 19000 دانشجوی پزشکی یعنی بیشترین تعداد دانشجو در بین کلیه مراکز آموزش عالی علوم پزشکی کشور، 2020 عضو هیئت علمی، بیش از 2000 متخصص و 69 مرکز تحقیقاتی، قدیمیترین و برجستهترین مرکز پزشکی ایران میباشد.

در سال 1389 این دانشگاه برای پاسخگویی به نیازهای رو به رشد خود اقدام به راه اندازی مرکزداده نمود و مبینا وظیفه طراحی و نظارت بر اجرای زیرساخت فیزیکی این مرکزداده را بر عهده داشت. در این مرکزداده از پیشرفتهترین راهکارهای موجود در زمنیههای برق، سرمایش و محافظت الکترومغناطیس استفاده شدهاست.