مشتریان MSD

شرکت توانیر / پشتیبانی فناوری اطلاعات

سازمان ثبت احوال کشور / پشتیبانی از مراکز داده

بانک ملت / پشتیبانی فناوری اطلاعات

ادامه ...

مشتریان SEP

مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

دیوان محاسبات کشور / 26 مرکزداده استانی

ادامه ...

مشتریان مرکز داده

شرکت پالایش و پخش فراوردههای نفتی

سازمان ثبت احوال کشور

موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده (نور)

ادامه ...